mijn waarden
De Ander

Gelijkwaardigheid

Iedereen is anders, en niemand is meer waard dan een ander. Iedereen is de moeite waard en verdient het om met respect behandeld te worden.

Marcus 12 vers 31

Tweede is dit: ‘liefhebben zul je je naaste
als jezelf’!-
een ander gebod, groter dan deze, is er niet!

Normen voor het bestaan

Ik probeer zoveel mogelijk het gebruik van dierlijke producten te ontlopen en producten die in lagelonenlanden zijn geproduceerd niet te kopen. Zo wil ik mijn steentje bijdragen aan het welzijn van mens en dier.

Waarde voor het leven

Medeschepselijkheid

Alles dat leeft verdient het om te leven. Het is aan mij om zo min mogelijk leed in de wereld te brengen.

Voor een mooie toekomst

Verantwoordelijkheid

Zoals een zaaier niet zaait om later te oogsten, zo ben ik verantwoordelijk voor wat ik nu doe en wat ik daarmee veroorzaak voor toekomstige generaties. Zodat zij er de vruchten van mogen plukken.

De praktijk

Door mijn leefgewoonte belast ik het milieu zo min mogelijk. Zo draag ik op mijn manier bij op een betere toekomst. Ook in de dagelijkse omgang is het voor mij belangrijk om niet  te oordelen over het gedrag van anderen, geen kwaad te spreken over mijn medemens en het anders-zijn te accepteren.

Zonder façade

Het gaat een tijdje goed als ik mij laat zien zoals ik van mijzelf of anderen van mij verwachten. Maar zodra contact of situaties erom vragen dat er verdieping komt, en kwetsbaarheid getoond wordt, verdwijnt de noodzaak dit te doen. Ik probeer niet de meeprater of de advocaat van de duivel te zijn, tenzij het humoristisch is bedoeld. Ik probeer juist mezelf te zijn.

Waarde voor het leven

Authenticiteit

Trouw zijn naar anderen door trouw te zijn aan mijzelf. Niet door pretenties maar door kwetsbaarheid en eerlijkheid.