PJBos

Vrijmetselarij

Een traditie, ‘geheim’ genootschap en cultuur. Geschiedenis, broederschap en praktijk. Vorming, verbondenheid en ontwikkeling.

Vrijmetselarij is één van de vele, durf ik te zeggen, onbeminde subculturen in Nederland.  Door de culturele verschillen is er spraakverwarring, een beeld dat zich niet kan rijmen met het eigen, met een geestelijke diaspora als gevolg. Het streven om zichzelf staande te houden zoals menig religieuze, filosofisch of levensbeschouwelijke gemeenschap doet is door een zoektocht naar identiteit. Een hopeloze zaak wanneer de verborgen waarden niet tot een nieuwe uitdrukking komen. 

Hermeneutisch scheppen

Als onderdeel van de verjongende slag van de subcultuur zijn we op een nieuw punt belandt. We kunnen digitale media gebruiken om meer te vertellen, om een hermeneutische slag te maken tussen de thema’s die in de samenleving spelen en de lessen die geleerd worden tijdens de rite.

Weinig media bemoeit zich op een creatieve en scheppende manier met de rite. Aanwezigheid in het Digitale ‘Westen’ is spaarzaam en is gericht op ledenwerving, niet op inspiratie van eigen leden. Zo is het een zoektocht naar werving en behoud, wat vraagt om een nieuwe taal en een nieuw zelfbegrip.

Discours

Een discours gericht op het vinden van de Maconnieke waarden in het Westen. Een gesprek tussen de wereld binnen en buiten. Voornamelijk om actief de inspiratie tot zingeving van de leden te bevorderen. Dit geeft geïnteresseerden een inkijk in de lessen en waarden van de traditie zonder afbreuk te doen aan de ervaring van de inwijdingen. 

Met andere woorden, een gesprek op gang brengen waarbij de waarden die men door de inwijdingen gewaarwordt te verbinden met de waarden in de heersende cultuur. Een streven dat door elke individuele Vrijmetselaar wordt nagejaagd, maar niet actief gedaan wordt ten behoeve van het gedachtengoed. Mede door de talloze meningen die ‘vinden’ is er weinig ruimte voor het discours om te ontwikkelen, blijft men als het ware in eigen kringen zich buigen over oplossingen die in de dalende lijn van het ledenaantal liggen. 

In plaats daarvan is het nodig om kenbaar te maken hoe de traditie een plek is waar diversiteit, verbondenheid, kwetsbaarheid en een wedervaren van het zelf een bijzondere vorm heeft. Welke van grotere toegevoegde waarde is dan men kan bedenken.

Mensen

Stel niet de vraag wat is Vrijmetselarij? Stel de vraag wat is voor mij belangrijk en kan ik verbinden in mijn dagelijks leven en hoe zie ik dat bij anderen? Broeders die zich vanuit zijn passie inzetten voor ouderenzorg, onderwijs, rehabilitatie, mensenrechten, architectuur, acteren, diplomatiek en zoveel meer.

Verhalen

Tradities hebben hun eigen verhalen die een structuur en kern hebben die overeenkomt met de vertellingen van andere tradities en cultuur. Door te vertalen kunnen we de rijkdom van een traditie uitdrukken. De Wolk- en vuurkolom uit het oude testament of de Vlammende Ster. De put van Jozef of het struikelblok. Een Liefdesmaal of de agape in Frozen. Bevrijding of verlossing in The Shawshank Redemption. Leven en dood in een Star Trek aflevering. Ritualistiek in het Confucianisme als verdieping van de eigen traditie. Metafysica van de Rozenkruizers, en zoveel meer. 

Een moderne belevingswereld vraagt om op een moderne manier vormgegeven te worden. Beginnend bij de ruimte en mogelijkheden scheppen om dit tot werkelijkheid te maken.

Intern

Het gebruik van beeld om de traditie te behouden, intern gericht, is een kans die tot vandaag de dag ontzien wordt. Rituelen goed gecoördineerd vastleggen als bewegende beelden brengt een wereld aan mogelijkheden met zich mee. Naar buiten en naar binnen, in het heden alsook naar de generaties van de toekomst.

 

Op dit moment ben ik met meerdere projecten bezig om de bovenstaande visie in de praktijk te brengen. Neem contact met me op als je ideeën wilt delen.

Year
2019
Location
Nederland
Photography
Me
Retouching
Me