LOADING
00
Maçonnerie
Vrijmetselarij
van vandaag.
Vrijmetselarij

Projecten

Alle projecten tot stand door vraag en eigen initiatief. Ik help graag bij het opzetten van een campagne voor je loge of het vinden van de beste manier om elkaar te inspireren. Neem contact met me op voor de mogelijkheden.

Het Tableau - Le Profond Silence O∴ Kampen

Cultuur, ritualistiek - Video

Bouwstuk Grootredenaar - AASR

Cultuur, kennisoverdracht - Video

Nieuwsbrief - NJV

Cultuur, community - digitale publicatie

Dag van de Orde - AASR

Cultuur, community, ledenvergadering - video

Rouwloge - LPS

Ritualistiek, community - livestream

Winter St. Jan - LPS

Inspiratie, ritualistiek - video

Jubileumviering - LPS

Short, community - video

Toneelstuk - LPS

vermaak, community - livestream

Website -
Le Profond Silence

Website Het Rozekruis -
Hoge Graden

De

Publicaties

Vrijheid -
VM-Magazine

Interview en productie - publicatie

Zandstromen -
Thoth

Schrijven en vormgeven - publicatie
De

Visie

Vrijmetselarij is een traditie die altijd in ontwikkeling is geweest. Van een politiek geörienteerde organisatie in de 19e eeuw tot een esoterisch-wijsheids cultus in de 20e. Na de 2e Wereldoorlog heeft de Vrijmetselarij zich teruggetrokken uit de publieke invloedssfeer en kent ze een op zichzelf gerichte cultuur.

Er zijn een aantal cultuurmakelaars die zich inzetten om de cultuur te beïnvloeden. Meest bekend is het magazine Thoth van Stichting Ritus en Tempelbouw die de breedte Maçonnieke wereld benadert en verbinding schept. Daarnaast zijn er weinig directe interne invloeden om een ander perspectief in de gevestigde orde in te brengen.

maar in deze tijd is meer nodig. De verschillende soorten media die we tot onze beschikking hebben blijven onbenut. Sporadisch wordt iets kenbaar naar buiten, nog minder vaak wordt de cultuur gevoed door (bewegend) beeld, design of gedegen onderricht in traditie en praktijk. Hier verandering inbrengen is geen proces dat top-down werkt, maar buttom-up gemotiveerd moet worden. De uitingen moeten aansluiten bij de behoefte van individuele vrijmetselaars en hun achtenswaardige loges.

Met het oog op het ledenaantal en de vraag naar imago is het essentieel dat we elkaar inspireren. De manier waarop we dat doen en het materiaal dat daaruit voortkomt is voldoende om de 'geheimzinnigheid' beeld te geven en vragen over te laten voor degene die interesse heeft.

Zomer St. Jan

Het is de tijd van het Zomer St. Jan, maar we moeten dit jaar ons samenzijn missen. Vorig jaar kwamen we samen in een Veldloge

Read More »

Oordeel Uitstellen

De Rite vraagt ons om geen conclusies te trekken over wat er zich afspeelt, wat het betekent of wat het ‘is’.

Read More »

De Verdeler

De honger komt verhuld in een lang kleed dat geborduurde figuren draagt. Het laat me geloven dat ik iets nodig heb. Dat er iets is

Read More »

Het Eerste Grote Licht

Snijd door de oppervlakkige blikken heen en leer jezelf door je benadering van symbolen te doorgronden. Zie dat jouw leven een verhaal is dat paralel aan de mythe loopt.

Read More »