LOADING
00

Het Eerste Grote Licht

Snijd door de oppervlakkige blikken heen en leer jezelf door je benadering van symbolen te doorgronden. Zie dat jouw leven een verhaal is dat paralel aan de mythe loopt. Dan ligt er geen boek op de Zuivere Kubiek, maar straalt daar de glans van het geheim in jou.

Leerling, Gezel en Meester

Hoe symbolen tot leven zijn gekomen in deze drie stappen, waarbij het persoonlijke, medemenselijke en eeuwige een plek krijgen. Wat de gelaagdheid kan zijn van een symbool en hoe ik deze kan interpreteren en toepassen. Zo is voor mij de Leerlinggraad als ik hem toepas op de beschouwing van symboliek een kijken maar niet zien. Een gedempt verstaan. De Gezellengraad laat me werken met de symboliek, van buiten naar binnen, van binnen naar buiten. De meestergraad laat me een verhaal toevoegen, een gelaagdheid die zegt dat het gaat om een verbeelding. Die is nodig om voorbij te gaan aan de dingen zoals ze aan ons verschijnen. Voorbij aan het letterlijke en tastbare. Reikend naar het eeuwige.

Het eerste grote licht 

Ik heb er totaal geen moeite mee om de bijbel als eerste ‘grote licht’ te hebben. Het begrip van dat eerste grote licht, het boek der heilige wet, de bijbel is alsmaar groter geworden en is nog aan het groeien in mijn leven. 

Het ligt zo centraal in de loge dat het erom smeekt geduid te worden. En als theoloog kan ik ook niet anders doen dan het duiden. Voor mij is het een altaar waarop de Meester het Licht laat schijnen. Het Licht dat in ons allen zit. Noem het de ‘goddelijke vonk’ of de ‘Gnosis’. Het wordt geopenbaard, het is de gedeelde noemer waaronder we samen zijn en werken. Hoe de aandacht er op gericht is vraagt om een wederzijds erkennen van de Meester in elkaar en het Licht dat hij draagt. 

Dat boek bevat verhalen. Mythes, godsbeelden, mens- en wereldbeelden, psychologische bagage, inspiratie voor waarden en normen die de dualiteit van het leven verwoorden maar naar een eenheid streven. Het heeft bewegingen geïnspireerd en samenlevingen gevormd. Er zijn naast andere heilige boeken geen andere boeken die zoveel inhoud hebben dat het duizenden jaren boeit. Dat het een spiegel blijft voor de cultuur waarin het leeft. Het bijzondere aan dat heilige boek is dat wanner het niet met een eerlijke intentie gelezen wordt, een intentie die zint op goed- en recht-doen een spiegel wordt die haat, geweld en verdeling laat zien. Laten we dat nou net willen voorkomen.

Ik heb die bijbel in het verleden meegekregen als ‘het woord van God’, of waarheid. Allemaal met letterlijke interpretatie. Maar de Maçonnerie heeft me geleerd om voorbij dat ‘woord’ te kijken. Om te bezien in het geheim dat in mij ligt en door de woorden naar bovengehaald wordt. De verhalen die de bijbel dan vertelt, gaan dan opeens over mij als mens, over mijn opgroeien en levenslessen, over mijn verdrukking en angsten. Mijn lijden en pijn. Over de vreugde die ik tref in de liefde als wijngaarden van Salomo en de Vleugels van de Adelaar die mij draagt en me leert de zwart-wit geblokte vloer te accepteren. 

Afbeelding afkomstig van FreemasonryInformation.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.