Praktische filosofie van

Seneca & Aurelius

De opgeschreven gedachten en handelen van deze twee wijsgeren geven me een manier van handelen waarin ik mezelf het meeste recht doe. Het wijsgerige stoicijnse gedachtegoed is voor mij een dagelijkse praktijk geworden.

Stoïcisme

Peter Singer

Heeft door zijn ethische visie op de omgang met de wereld en het leven dat daarin bestaat mijn blik veranderd.

Het mensbeeld van

Levinas

Ik benader de ander vanuit het wezenlijk anders-zijn. Dit geeft mij een visie op wat het betekent om mens te zijn en hoe het mag zijn om in relatie met de ander te staan.

Levinas
Beweging

Constante verandering in het denken

Door de constante verandering van mijn denken, nemen filosofen van alle eeuwen steeds weer een nieuwe plaats in mijn leven in. Mijn interesse liggen dan bij de logica, fenomenologie, deontologie, existentialisme en ethiek.